historia
  1. Kolebką aerobiku są Stany Zjednoczone. Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką był aerobik. Za wynalazcę tej formy ćwiczeń uznawany jest dr Kenneth Cooper. Opracowywał on programy kondycyjne dla amerykańskich kosmonautów. Przeprowadził liczne badania na wielu tysiącach osób, które pozwoliły mu na stworzenie założeń aerobiku.
  2. Prekursorką aerobiku w Europie była Sydney Rome, była gwiazda hollywoodzka. Do Polski aerobik dotarł w roku 1981. Pierwszą propagatorką tej formy rekreacji była Hanna Fidusiewicz. W 1983 roku za zgodą Stołecznego Ośrodka Sportu otworzyła pierwszy w Polsce fitness klub ? Fitness Klub „POD SKOCZNIĄ” w Warszawie.
  3. Rozwój fitnessu na całym świecie postępował bardzo szybko i bez większych trudności. Jednym z wielu efektów tego rozwoju było stworzenie nowych form ćwiczeń aerobowych, które stanowiły formę urozmaicenia zajęć.


instruktor tv

Od czasów kiedy w latach 80. Jane Fonda propagowała w telewizji ćwiczenia aerobowe, oferta ćwiczeń do wykonywania w domowym zaciszu bardzo się rozwinęła. W bibliotece liczącej kilkaset płyt DVD niemal każdy znajdzie coś dla siebie.
Ogromną liczbę filmów z autorskimi zestawami ćwiczeń można też znaleźć na popularnym serwisie YouTube. Na sportowych kanałach tematycznych co kilka dni nowe ćwiczenia prezentują specjaliści fitnessu i sportów siłowych. Minusem takich filmów jest jednak brak polskiego lektora, co w pewien sposób utrudnia pełne zrozumienie wykonywanych ćwiczeń.Definicja słowa fitnessFit” z języka angielskiego oznacza znajdować się w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening. Tłumaczenie to nie jest w pełni trafne gdyż przyjmuje się że bycie Fit to sposób na zdrowe, higieniczne i pozytywne w sensie psychologicznym funkcjonowanie człowieka.

Fitness – to dynamiczny stan (system) poszukiwań przez człowieka dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej – poprzez różne formy ruchowe odpowiednio dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.