Z historii fitness

historia
  1. Kolebką aerobiku są Stany Zjednoczone. Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką był aerobik. Za wynalazcę tej formy ćwiczeń uznawany jest dr Kenneth Cooper. Opracowywał on programy kondycyjne dla amerykańskich kosmonautów. Przeprowadził liczne badania na wielu tysiącach osób, które pozwoliły mu na stworzenie założeń aerobiku.
  2. Prekursorką aerobiku w Europie była Sydney Rome, była gwiazda hollywoodzka. Do Polski aerobik dotarł w roku 1981. Pierwszą propagatorką tej formy rekreacji była Hanna Fidusiewicz. W 1983 roku za zgodą Stołecznego Ośrodka Sportu otworzyła pierwszy w Polsce fitness klub ? Fitness Klub „POD SKOCZNIĄ” w Warszawie.
  3. Rozwój fitnessu na całym świecie postępował bardzo szybko i bez większych trudności. Jednym z wielu efektów tego rozwoju było stworzenie nowych form ćwiczeń aerobowych, które stanowiły formę urozmaicenia zajęć.