Definicja słowa fitnessFit” z języka angielskiego oznacza znajdować się w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening. Tłumaczenie to nie jest w pełni trafne gdyż przyjmuje się że bycie Fit to sposób na zdrowe, higieniczne i pozytywne w sensie psychologicznym funkcjonowanie człowieka.

Fitness – to dynamiczny stan (system) poszukiwań przez człowieka dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej – poprzez różne formy ruchowe odpowiednio dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.